Archive for the ‘generalforsamling’ Category

Referat fra generalforsamling 2015

Referatet fra årets generalforsamling kan ses her: Generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling 2014 klar

Referatet fra årets generalforsamling er klar til download her: http://bakkelund.dk/dokumenter/generalforsamlinger/

Referat fra årets generalforsamling

Så er referatet fra årets ordinære generalforsamling klar.

Det ligger her.

Generalforsamling 2013

Der indkaldes hermed til

Ordinær Generalforsamling 2013 i Grundejerforeningen Bakkelund
Tirsdag den 30. april kl. 19-20 på Havdrup skole, bygning IA

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse (Regnskab 2013)
 4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud (Budget 2013)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Formand Torben Nielsen, modtager genvalg
  2. Suppleant Claus Jessing, modtager genvalg
 6. Valg af revisorsuppleant
 7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 8. Eventuelt
  1. Forslag om lodtrækning blandt fremmødte parceller (Forslag 2013: Gavekort)

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.

Referat fra årets generalforsamling

Så er referatet fra årets generalforsamling klar. Se det her.

Ordinær generalforsamling 2011

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2011, der afholdes

 

torsdag den 26. maj 2011 kl. 19.00

 

på adressen Bakkelund 12, 4622 Havdrup.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet fremadrettet fastsættes til 2.000,- årligt.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Heino Borella (kasserer) ønsker ikke genvalg, Lars Jansson (bestyrelsesmedlem) ønsker ikke genvalg, Claus Jessing (formand) ønsker ikke genvalg.
 6. Valg af en revisor og revisorsuppleant
 7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

Referat fra gårsdagens generalforsamling

Referatet fra gårsdagens generalforsamling kan nu findes under Dokumenter/Generalforsamlinger. Bemærk det overvældende fremmøde (#12 og #35 er repræsentanter fra bestyrelsen).

Ordinær generalforsamling 2010

[note]Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2010, der afholdes

tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00

i Storrum IA, Havdrup Skole.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af en revisor og revisorsuppleant
 7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.[/note]

Referater fra generalforsamling

Referat fra gårsdagens ordinære og ekstraordinære generalforsamling ligger nu klar under Dokumenter > Generalforsamlinger.

Generalforsamling 2009

[important]

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00

i Storrum IA, Havdrup Skole.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger rapport for det forløbne år.
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent og særlige bidrag.
 6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.[/important]

Søg
Arkiv
Vejret i Havdrup
,

Vind:
Solopgang:
Solnedgang: