Posts Tagged ‘generalforsamling’

Generalforsamling 2013

Der indkaldes hermed til

Ordinær Generalforsamling 2013 i Grundejerforeningen Bakkelund
Tirsdag den 30. april kl. 19-20 på Havdrup skole, bygning IA

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse (Regnskab 2013)
 4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud (Budget 2013)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Formand Torben Nielsen, modtager genvalg
  2. Suppleant Claus Jessing, modtager genvalg
 6. Valg af revisorsuppleant
 7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 8. Eventuelt
  1. Forslag om lodtrækning blandt fremmødte parceller (Forslag 2013: Gavekort)

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.

Referater fra generalforsamling

Referat fra gårsdagens ordinære og ekstraordinære generalforsamling ligger nu klar under Dokumenter > Generalforsamlinger.

Generalforsamling 2009

[important]

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00

i Storrum IA, Havdrup Skole.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger rapport for det forløbne år.
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent og særlige bidrag.
 6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.[/important]

Referater fra generalforsamling

Referater fra både den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling den 24. april 2008 ligger nu klar.

De kan ses under Dokumenter, Generalforsamling eller ved at klikke her.

Forslag til generalforsamlingen

Der er indkommet følgende forslag til generalforsamlingen:

Anlæggelse af petanquebaner på det fri område ned mod Ørnesædevej.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2008

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 24. april 2008 kl. 20.00

i Storrum IA, Havdrup Skole.

Dagsorden

 1. Vedtagelse af vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsesdatoen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Forslag til vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund, Revision 0.1

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2008

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 24. april 2008 kl. 19.00

i Storrum IA, Havdrup Skole.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger rapport for det forløbne år.
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent og særlige bidrag.
 6. Valg til bestyrelse og 1 suppleant.
 7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
 8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.

Regnskab 2007

Søg
Arkiv
Vejret i Havdrup
,

Vind:
Solopgang:
Solnedgang: