Archive for the ‘Begivenheder’ Category

Forskønnelse af Bakkelund

På et super initiativ af bestyrelsen har mange af beboerne i dag været med til at fjerne ukrudt, feje og i det hele taget blot rydde op på Bakkelund. Resultatet er imponerende hvilket mængden af affald også antyder. Afslutningsvis bød bestyrelsen på en øl og en grillpølse:

Tilmelding til gennemgang af ejendomsværdiskat

Som tidligere annonceret afholder grundejerforeningen et arrangement om betaling af ejendomsskat. Alle formalia er nu på plads og som planlagt afholder vi arrangementet

tirsdag den 25. august kl. 19 i Storrum IA på Havdrup Skole

Bestyrelsen vil gerne vide, hvor mange pladser vi skal “bestille” og vi beder derfor om en uforpligtende forhåndstilmelding til arrangementet.

For tilmelding til arrangement om ejendomsskat klik her.

Betaler vi for meget i ejendomsskat?

Grundejerforeningen er blevet kontaktet af firmaet Rafn & Søn, der hjælper private boligejere og boligforeninger med at identificere ejendomsskattebesparelser. Firmaet opererer efter princippet ”no cure no pay” hvilket betyder, at hvis de ikke kan skaffe os en besparelse skal de ikke have noget honorar.

Vi planlægger derfor at afholde et informationsmøde, hvor repræsentanter fra Rafn & Søn vil komme og fortælle lidt mere om, hvordan de kan skaffe os en besparelse på ejendomsskatten. Mødet bliver formentlig afholdt den 25. august men vi afventer at Havdrup Skole åbner igen efter sommerferien da vi jo skal have et sted at være. Sæt dog allerede nu kryds i kalenderen da vi håber at se så mange som muligt til mødet.

Når mødet er endligt planlagt vil der blive omdelt en invitation sammen med noget informationsmateriale men hvis der er nogen, der allerede nu ønsker at læse lidt om hvad Rafn & Søn kan tilbyde findes der mere information på firmaets hjemmeside rafnogsoen.dk.

God sommer

Bestyrelsen

Vejfest 2009

[note]Årets vejfest bliver afholdt

Lørdag den 8. august kl. 17


Der skal selv medbringes mad og drikke og arrangørerne låner gerne en ekstra grill.

Deltagelse koster 50,- for voksne og 25,- for børn. Er man under 3 år, er det gratis.

Tilmelding og betaling skal ske til Charlotte, Bakkelund 3, senest 1. juli.[/note]

Vejfest på randen af aflysning

Da der ikke har meldt sig nogen som deltagere til planlægningen af den årlige vejfest, vil der blive omdelt en tilmeldingsseddel som et sidste forsøg.

Giver dette heller ingen respons vil vejfesten blive aflyst 🙁

Vejfest – festudvalg

På gårsdagens generalforsamling blev der, traditionen tro, nedsat et festudvalg til at varetage planlægningen af den årlige vejfest, der afholdes den anden lørdag i august. I år altså den 8. august.

Det har været de samme personer, der år efter år har stået for planlægningen og de giver udtryk for at de ønsker at nye kræfter kommer til og giver en hånd med planlægningen. Der skal derfor fra bestyrelsens side lyde en stor opfordring til alle festglade beboere om at henvende sig til en af de tilbageværende i festudvalget:

  • Bakkelund 3: Charlotte
  • Bakkelund 9: Eike
  • Bakkelund 35: Lisbet

Festudvalget mener selv at en eller to mere vil være ideelt.

Endvidere ønsker festudvalget større opbakning til opstillingen og nedtagning af telt. Det er ofte kun festudvalgets ægtefæller, der står for det praktiske og det er ikke rimeligt.

Sluttelig vil bestyrelsen komme med en opfordring til at kontakte festudvalget eller skrive her på siden hvis der er nogen, der har gode ideer til arrangementer eller lege til vejfesten. Det er fx blevet foreslået at starte med en petanque turnering inden vejfesten på Havdrup Petanque Klubs fine baner oppe ved hallen.

Generalforsamling 2009

[important]

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00

i Storrum IA, Havdrup Skole.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger rapport for det forløbne år.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent og særlige bidrag.
  6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.[/important]

Vejfest

Så er det igen blevet tid til den årlige vejfest

lørdag d. 11/8 kl. 17

 

Medbring selv kød til grillen samt tilbehør og drikkevarer.

 

Arrangementet bliver holdt i lejet telt ved vendepladsen.

 

Pris:

50 kr. pr. person

Børn u. 4 år: gratis i egen høj stol

Prisen er til dækning af leje af telt, borde og stole.

 

Tilmelding skal ske senest 25/6

på grund af booking af telt

 

Tilmelding og betaling skal ske til Eike, Bakkelund 9 eller Charlotte, Bakkelund 3.

Benyt den husstandsomdelte tilmdeldingsblanket

Søg
Arkiv
Vejret i Havdrup
Havdrup
24/05/2022, 9:08 pm
Skyet
15°C
Vind: 4 m/s SV
Solopgang: 4:47 am
Solnedgang: 9:31 pm