Posts Tagged ‘bestyrelsen’

Generalforsamling 2009

[important]

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00

i Storrum IA, Havdrup Skole.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger rapport for det forløbne år.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent og særlige bidrag.
  6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.[/important]

Bestyrelsesmøde 21. oktober 2008

Der blev 21. oktober 2008 afholdt bestyrelsesmøde i grundejerforeningen. Referatet kan ses under Dokumenter -> Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøde

Referat fra gårsdagens bestyrelsesmøde kan findes under Dokumenter eller ved at klikke her.

Søg
Arkiv
Vejret i Havdrup
,

Vind:
Solopgang:
Solnedgang: