Ordinær generalforsamling 2011

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2011, der afholdes

 

torsdag den 26. maj 2011 kl. 19.00

 

på adressen Bakkelund 12, 4622 Havdrup.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet fremadrettet fastsættes til 2.000,- årligt.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Heino Borella (kasserer) ønsker ikke genvalg, Lars Jansson (bestyrelsesmedlem) ønsker ikke genvalg, Claus Jessing (formand) ønsker ikke genvalg.
 6. Valg af en revisor og revisorsuppleant
 7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

Comments are closed.

Søg
Arkiv
Vejret i Havdrup
,

Vind:
Solopgang:
Solnedgang: