Generalforsamling 2013

Der indkaldes hermed til

Ordinær Generalforsamling 2013 i Grundejerforeningen Bakkelund
Tirsdag den 30. april kl. 19-20 på Havdrup skole, bygning IA

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse (Regnskab 2013)
 4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud (Budget 2013)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Formand Torben Nielsen, modtager genvalg
  2. Suppleant Claus Jessing, modtager genvalg
 6. Valg af revisorsuppleant
 7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 8. Eventuelt
  1. Forslag om lodtrækning blandt fremmødte parceller (Forslag 2013: Gavekort)

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.

Comments are closed.

Søg
Arkiv
Vejret i Havdrup
,

Vind:
Solopgang:
Solnedgang: