Archive for the ‘Vejen’ Category

Manglende gadebelysning

Bestyrelsen har fået en henvendelse om hvordan man skal forholde sig ved manglende gadebelysning.

Solrød Kommune skriver følgende på deres hjemmeside:

Vejbelysning

Solrød kommune står for vedligeholdelsen af belysningen på offentlige veje og stier og på de fleste private fællesveje og stier.

Den daglige drift af belysningen sker i et samarbejde med Seas-Nve, der på kommunens vegne står for vejbelysningen og vedligeholder de ca. 6000 lamper.

Du er meget velkommen til at give os meldinger hvis der er lamper uden lys, eller hvis der er skader på vejbelysningsanlæggene.

  • Fejlmeldinger rettes til Seas-Nve på tlf. 70 29 29 29

Har du spørgsmål eller kommentarer vedrørende vedligeholdelse af vejbelysningen, kan du kontakte Solrød kommune, Teknisk Drift.

Information fra Solrød Kommune

Bestyrelsen har i dag modtaget følgende fra Solrød Kommune. Omtalte dokumenter kan findes i dokumentarkivet under “Vejen” eller ved at klikke her:

Kære Nicolaj

Vedhæftet afleveringsprotokol med bilag.

Afslutningen på denne del af sagen har trukket ud, primært fordi der ikke har været enighed om arten og omfanget af de opgaver, der indgår i afleveringen og enighed ikke kunne opnås inden sommerferien.

Arbejder jf. bilag A og B i afleveringsprotokollen starter mandag eller tirsdag i uge 36 og forventes at tage 7 – 10 arbejdsdage.

Vi har ved gennemgang af området den 17. august konstateret, at der er opstået nye skader på kantbelægning og asfalt omkring nr. 26. som entreprenør ikke kan gøres ansvarlig for. Solrød Kommune vil i den anledning rette henvendelse til ejeren.

I den nærmeste fremtid vil Solrød Kommune tage initiativ til at få udfærdiget dokumenter til overdragelse af området.

God weekend.

Med venlig hilsen

Steen Danielsen
afdelingsleder

Mail til Solrød Kommune

Nicolaj forsøger endnu en gang at få noget ud af Solrød Kommune:

Til Solrød Kommune


Endnu en gang vil vi høre hvad der sker i sagen omkring Bakkelund.

Kan vi forvente at høre noget eller hvad?

Det er en noget anderledes tilgang i har til det at kommunikere, så i må give os et praj om, hvad det er vi kan forvente os af Solrød Kommune. Vi kommer alle fra det private erhvervsliv, hvor det er normalt at få tilbagemeldinger på sine forespørgsler – det er måske ikke tilfældet i Solrød Kommune?

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Bakkelund

Mail til Solrød Kommune

Nicolaj har i dag sendt følgende mail til Solrød Kommune:

Hej Niels

Vi aftalte på vores møde d. 14. maj at i proaktivt skulle fremsende en fejlprotokol fra møde med entreprenøren og jeres rådgiver.

Vi har fremsendt 3-4 mails hvor vi beder jer om at fremsende den, men vi har intet hørt.

ENDNU engang bliver vi bekræftet i, at vi kun er en torn i øjet på jer, og i er fuldstændige ligeglade med Grundejerforeningen Bakkelund. DU Niels har udtrykkeligt givet udtryk for noget andet, men endnu engang viser det sig ikke at holde stik – DET KRÆVER HANDLING – og det kan vi jo ikke ligefrem påstå er det som kendetegner SOLRØD KOMMUNE. Kort sagt ligger det langt under hvad vi som borger og grundejere kan leve med, så nu må i set at komme ud af busken.

Vi har i weekenden holdt vejfest, og stemningen omkring Solrød kommune er i øjeblikket på nulpunktet. Da mange af os har børn i Bissebo 2, hvor vores børn skal lege på en byggeplads, til trods for at legepladsen er lovet færdig for længe siden. Tingene ligges sammen og bliver selvforstærkende, så JERES renome har virkelig taget skade.

Nedenfor et lille udklip fra jeres hjemmeside hvis i har glemt det:

Solrød Kommune skal som organisation understøtte et moderne og demokratisk samfund ved at være åben, lydhør, enkel og effektiv. Vi vil være kendt for at være en af landets bedst fungerende organisationer, som målbevidst skaber udvikling, effektivitet, helhed og kvalitet til gavn for borgerne.

Med Venlig Hilsen

Nicolaj Wensien

Grundejerforeningen Bakkelund

Mail fra Steen Danielsen, Teknisk Administration, Solrød Kommune

Grundejerforeningen har i dag modtaget følgende mail fra Steen Danielsen, Teknisk Administration, Solrød Kommune:

Hej Nicolaj

Der pågår for tiden forhandlinger mellem Solrød Kommune, rådgiver og entreprenør om de forhold der blev gennemgået ved afleveringsforretningen tirsdag den 12. juni, 2007. Jeg forventer, at vi konkret kan give en tilbagemelding på de bemærkninger I er kommet med i uge 26.
Da jeg holder ferie i ugerne 26, 27, 28 og 29 vil kontaktpersonen i Teknisk Administration være Teamkoordinator Jørgen Atzen tlf. 56182332/E-mail: ja@solrod.dk

Med venlig hilsen

Steen Danielsen

Mail fra Steen Danielsen, Teknisk Administration, Solrød Kommune

Nicolaj har i dag modtaget følgende mail fra Steen Danielsen, Teknisk Administration, Solrød Kommune:

Kære Nicolaj

Tak for din mail.

Vi har modtaget jeres bemærkninger i forbindelse med afleveringsforretningen fra Claus Jessing som aftalt og disse er videresendt til vore rådgivere og indgår i afleveringen af området tirsdag den 12. juni.

Som aftalt på mødet den 14. maj 2007 vil der i forbindelse med afleveringen blive udfærdiget en afleveringsprotokol og den vil efterfølgende blive tilsendt jer til orientering. Umiddelbart efter afleveringen der blive igangsat afhjælpning af konstaterede fejl/mangler i overensstemmelse med afleveringsprotokollen.

Jeres ønske om aktindsigt bliver behandlet i Team Vej og Kloak. Jeg følger op på sagen og sørger for at I får det ønskede materiale.

Med venlig hilsen

Steen Danielsen

Mail til Solrød Kommune

Nicolaj har i dag sendt følgende mail til Solrød Kommune (borgermesteren og lederen af Teknisk Administration):

Hej Niels & Steen

Claus har d.d. fremsendt et dokument med kommentar fra beboerne på Bakkelund.

Det generelle indtryk af ”fællesvejen” og de tilhørende fortove, kantsten, overkørsler, rabatter, græsarmering mv. er i vores verden af utrolig ringe standard. Så det vil klart være bedre at vi i fællesskab gennemgik området, frem for at vi fremsender 100 billeder.

Derudover må i gennemgå de mails i tidligere har modtaget fra os, som på hver sin vis beskriver de indsigelser vi har haft til området, udførelsen og standarden.

Vi forventer at vi i den kommende indsigelsesperiode vil få mulighed for at komme med yderligere kommentar, fejl og mangler, da vi ikke har tilstrækkelig indsigt i entrepriseopgaven.

Vi har i uge 20 bedt om aktindsigt, så vi kan gennemgå entreprisematerialet, og på den måde komme med relevante kommentar og inputs. Da vi ikke har hørt noget nærmere vedr. dette påberåber vi os retten til efterfølgende at komme med indsigelser.

I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os.

PS: Hvornår foregår gennemgangen / overdragelsen med entreprenøren

Med venlig hilsen

Nicolaj Wensien

Søg
Arkiv
Vejret i Havdrup
,

Vind:
Solopgang:
Solnedgang: