Ordinær generalforsamling 2010

[note]Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2010, der afholdes

tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00

i Storrum IA, Havdrup Skole.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af en revisor og revisorsuppleant
  7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.[/note]

Comments are closed.

Søg
Arkiv
Vejret i Havdrup
,

Vind:
Solopgang:
Solnedgang: