Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2008

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 24. april 2008 kl. 19.00

i Storrum IA, Havdrup Skole.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger rapport for det forløbne år.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent og særlige bidrag.
  6. Valg til bestyrelse og 1 suppleant.
  7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
  8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.

Regnskab 2007

Comments are closed.

Søg
Arkiv
Vejret i Havdrup
,

Vind:
Solopgang:
Solnedgang: