Møde om ejendomsskatten

Der blev i tirsdags holdt et møde med en repræsentant fra firmaet Rafn & Søn. På mødet blev det gennemgået hvordan Rafn & Søn ser mulighederne for beboerne, her på Bakkelund, at opnå en besparelse i ejendomsskatten. Grundlæggende drejer det sig om, at alle har krav på et fradrag for faktisk afholdte forbedringer på ens grund i forhold til da grunden blev overtaget. Et fradrag de fleste kommuner forsømmer at tildele automatisk.

Repræsentanten fra Rafn & Søn, Kirsten Boutrup, er nu vendt tilbage med en beregning, hvor hun har brugt Bakkelund 12 som eksempel. Beregningen kan ses i sin helhed i den vedhæftede præsentation men essensen af den er, at for en grund som Bakkelund 12 regner hun med, at kunne opnå en årlig besparelse på godt 4.000,- Denne besparelse er ikke en engangsforteelse men vil være gældende hvert år i 30 år.

Det er klart at Rafn & Søn tager sig betalt for at udføre denne opgave men det skal understreges, at firmaet opererer efter princippet “no cure no pay” hvilket betyder, at hvis de ikke er i stand til at opnå en besparelse for den enkelte husstand skal de ikke have noget honorar. Der er således ingen økonomisk risiko ved at indgå en aftale med firmaet.

På mødet var omkring 25% af alle parceller repræsenteret og der var bred enighed, blandt de fremmødte, om at det er et godt tilbud og det bare er om at komme i gang. Derfor vil der i løbet af den nærmeste fremtid blive omdelt en kontrakt og en følgeskrivelse til alle parceller. Bestyrelsen opfordrer alle til at underskrive og returnere kontrakten og processen vil herfter bliver sat i gang. Behandlingstiden er ifølge firmaet erfaringsmæssigt et par år. Til gengæld opnås der så en besparelse fra det år behandlingen påbegyndes samt et år tilbage. Dvs. at hvis vi iværksætter dette nu vil vi (formentlig) i 2011 kunne se frem til at modtage en check på besparelsen for 2008-2011 og herfter fremadrettet have en lavere årlig ejendomsskat.

Rafn & Søns beregning for Bakkelund 12 kan hentes her:  Bakkelund 12 (814 downloads) .

Bemærk at grundværdien er angivet til 715.200,- hvilket er 2001 (eller 2002?) værdien for grunden som er den værdi, der ligger til grund for beregningen af ejendomsskatten.

Hvis der er nogen, der har spørgsmål er de naturligvis velkomne til at kontakte bestyrelsen. Alternativt kan Kirsten Boutrup kontaktes direkte på tlf. 2242 7212.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Comments are closed.

Søg
Arkiv
Vejret i Havdrup
,

Vind:
Solopgang:
Solnedgang: