Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen ønsker at knytte følgende kommentar til den ekstraordinære generalforsamling:

Vedtægterne er forsøgt tinglyst men er blevet afvist da samtlige Bakkelunds matrikler ikke specifikt er nævnt i vedtægterne. Hvis dette krav skal opfyldes vil det kræve at vedtægterne bliver tinglyst på hver enkelt matrikel, hvilket vil medføre at grundejerforeningen skal betale tinglysningsafgift (pt. dkk 1400,-) pr. matrikel. Det samme beløb vil skulle betales hver gang vedtægterne måtte skulle revideres. Det er klart at et beløb af den størrelse vil belaste grundejerforeningens økonomi voldsomt, hvorfor det nøje bør overvejes om vedtægterne skal tinglyses. Dette naturligvis under forudsætning af, at der ikke er et krav om tinglysning fra Solrød Kommunes side.

Fordelen ved en tinglysning er naturligvis at vedtægterne fremadrettet vi være gældende på alle matrikler – også ved ejerskifte. Dette er principielt ikke tilfældet hvis vedtægterne ikke bliver tinglyst.

Comments are closed.

Søg
Arkiv
Vejret i Havdrup
,

Vind:
Solopgang:
Solnedgang: