Referat fra årets generalforsamling

Så er referatet fra årets ordinære generalforsamling klar.

Det ligger her.

Kompostdag – Lørdag den 13. april 2013 kl. 9-18

Kom og hent gratis kompost

 

Medbring en trailer eller et par stærke klare sække og hent kompost på Miljøcenter Greve. Du får dermed et meget fint alternativ til dyr og miljøbelastende kunstgødning.

Kompost er særdeles velegnet til at forbedre din havejord med. Komposten er fremstillet af grene og haveaffald, og den har et højt indhold af mikronæringsstoffer. Du kan bruge komposten i køkkenhaven, blomsterbedet, drivhuset, i plantekummer og som topdressing på græsplænen.Husk at blande komposten med grus eller almindelig jord i forholdet 1:4, ellers kan den være for stærk til planterne.

 

Kilde: Kompostdag – Lørdag den 13. april 2013 kl. 9-18

Generalforsamling 2013

Der indkaldes hermed til

Ordinær Generalforsamling 2013 i Grundejerforeningen Bakkelund
Tirsdag den 30. april kl. 19-20 på Havdrup skole, bygning IA

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse (Regnskab 2013)
 4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud (Budget 2013)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Formand Torben Nielsen, modtager genvalg
  2. Suppleant Claus Jessing, modtager genvalg
 6. Valg af revisorsuppleant
 7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 8. Eventuelt
  1. Forslag om lodtrækning blandt fremmødte parceller (Forslag 2013: Gavekort)

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendt efter denne dato, vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.

Hent gratis kompost og kompostorme til haven

Den 14. april 2013 vil Solrød Kommune sammen med Solrød Strandrenselaug dele gratis kompostmuld og kompostorme ud til borgerne.

Søndag kl. 10.00 – 14.00 kan borgere i Solrød Kommune hente gratis kompostmuld og kompostorme på Kommunens kompostplads på Åsvej 28, 2680 Solrød Strand.

Kilde: Hent gratis kompost og kompostorme til haven

Storskraldskalender for Bakkelund

Jeg har oprettet afhentninger af storskrald for 2013 i en kalender klar til import i fx Google Calendar eller Outlook. Aftalerne er oprettet om aftenen kl. 19 dagen før selve afhentningen.

Afhentning af storskrald på Bakkelund (981 downloads)

 

1. spadestik på Havdrup Hal 2

Mandag den 22. oktober tager Borgmester, Niels Hörup det 1. spadestik til den kommende Havdrup Hal 2, som skal ligge op ad den eksisterende Havdrup Hal. Mød op og hør om det nye byggeri.

 

Kilde: 1. spadestik på Havdrup Hal 2

Kompostdag 6. oktober 2012

Hent gratis kompost på Miljøcenter Greve

 

Lørdag den 6. oktober 2012 kl. 9-18 holder Greve-Solrød Forsyning kompostdag på MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16, 2670 Greve. Borgere og tilmeldte virksomheder kan gratis afhente op til 1 m3 kompost pr. ejendom, så længe lager haves. Der er også mulighed for at afhente kompostorme. Medbring selv trailer eller emballage til komposten.

 

Kilde: Kompostdag 6. oktober 2012

Forskønnelse af Bakkelund

På et super initiativ af bestyrelsen har mange af beboerne i dag været med til at fjerne ukrudt, feje og i det hele taget blot rydde op på Bakkelund. Resultatet er imponerende hvilket mængden af affald også antyder. Afslutningsvis bød bestyrelsen på en øl og en grillpølse:

Havdrup Hallen bliver til Havdrup Hallerne

Nu er det sikkert og vist – 2013 bliver året, hvor særligt Havdrupborgerne kan glæde sig til at tage nye idrætsfaciliteter i brug og dermed får mere plads til deres fysiske udfoldelser.

Solrød Kommune har en stærk tradition for foreningsidræt og der er rift om kommunens idrætsfaciliteter. En af kommunens i alt 5 idrætshaller ligger i Havdrup. Desuden er der Jersie Hallen og 3 haller ved Solrød Idrætscenter. Idrætsfaciliteterne på Havdrup Skole er begrænset til en mindre gymnastiksal, og på skolens ønskeseddel stod der længe en multihal. Da Byrådet vedtog budgettet for 2012, blev der imidlertid afsat penge til en kombineret skole- og idrætshal i Havdrup, som en udvidelse til den eksisterende Havdrup Hal. Idrætshallen og skolen er ”genboer”, og ved at tænke skolens og idrætslivets behov ind i det samme hus, vil hver en mkunne udnyttes bedst muligt og i flest mulige timer af året.

 

Kilde: Havdrup Hallen bliver til Havdrup Hallerne

Tilbagesøgning af ejendomsskat

Vi har i dag omdelt en skrivelse om tilbagesøgning af ejendomsskat. Du kan her se brevet til skat og de tilhørende bilag. Brev og bilag findes også sammen med grundejerforeningens øvrige dokumenter i menuen ovenfor.

Husk at underskrift sker

Bakkelund 17 – søndag den 19. august mellem kl. 19-21
Bakkelund 41 – mandag den 20. august mellem kl. 19-21
Bakkelund 13 – tirsdag den 21. august mellem kl. 19-21

Søg
Arkiv
Vejret i Havdrup
Havdrup
10/08/2022, 9:21 pm
Solrig
20°C
Vind: 3 m/s ØSØ
Solopgang: 5:35 am
Solnedgang: 8:58 pm